Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

05. ožujka 2021.
Tijekom veljače 2021. održano je deset sjednica sektorskih vijeća.
05. ožujka 2021.
Tijekom siječnja 2021. održano je pet sjednica sektorskih vijeća.
07. siječnja 2021.
Tijekom prosinca 2020. održano je sedam sjednica sektorskih vijeća.
07. prosinca 2020.
Tijekom studenoga 2020. održano je jedanaest sjednica sektorskih vijeća.
30. studenog 2020.
Tijekom listopada 2020. održano je osam sjednica sektorskih vijeća.
01. listopada 2020.
Tijekom rujna 2020. održano je šest sjednica sektorskih vijeća.
07. rujna 2020.
Tijekom srpnja i kolovoza 2020. održano je jedanaest sjednica sektorskih vijeća.
07. srpnja 2020.
Tijekom svibnja i lipnja 2020. održano je jedanaest sjednica sektorskih vijeća.