16. siječnja 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz gospodarskog sektora za člana sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.
28. studenog 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz gospodarskoga sektora za člana sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.

20. studenog 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina.
23. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir dvaju sektorskih stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz obrazovnoga sektora za članove sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.

22. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir kandidata za člana sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.

Ovim ponovljenim javnim pozivom traži se prijava kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.

18. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir dvaju sektorskih stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz obrazovnoga sektora za članove sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo.

25. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika sindikata obrazovnog sektora za člana Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika.

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljeni javni poziv za Sektorsko vijeće XI. Promet i logistika smatraju se kandidatima i na ovom djelomično ponovljenom javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

10. rujna 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir kandidata za člana sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.