-

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu ESF projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a organizira radionice "Ukorak s novim vještinama na tržištu rada".

Zapisnik s 2. sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala održane dana 2. ožujka 2022. godine u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM s početkom u 10,00 sati

U virtualnom okruženju putem platforme ZOOM 2. ožujka 2022. održana je 2. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: NVRLJP).

Zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala održane dana
9. veljače 2022. godine u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM s početkom u 13,00 sati

Održana 1. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
25. siječnja 2022.
24. siječnja 2022. godine održan je online sastanak projektnih partnera.
10. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje sukladno članku 11. stavku 2.

23. prosinca 2021. - 31. siječnja 2022.

U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka svih profila i razina koji sudjeluju u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz članka 39. stavka 1. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 96/2021.; dalje u tekstu: Pravilnik), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje.