23. svibnja 2024.
Upitnik o Europskoj godini vještina

Europska godina vještina završila je 8. svibnja 2024. godine. Pomognite u prikupljanju rezultata Europske godine vještina popunjavanjem on-line upitnika prije 5. lipnja 2024. Trebat će Vam manje od 5 minuta, a prikupljene povratne informacije koristit će se za izradu evaluacijskog izvješća koje će se predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije.

Svrha ovog upitnika je prikupiti povratne informacije dionika koji su aktivno sudjelovali u oblikovanju i promoviranju vještina. Ujedno, upitnikom se žele prikupiti i povratne informacije osoba koje su zainteresirane za temu vještina ili na koje izravno utječu vještine, a nisu aktivno sudjelovali. Vaše viđenje je izuzetno bitno i pomoći će u procjeni efikasnosti uloženog truda, kao i identificiranju područja koje je potrebno dalje unaprjeđivati, te utvrđivanju pravca u kojem treba ići u svrhu daljnjeg razvoja vještina. 


Potičemo Vas da podijelite ovaj upitnik i sa svojim kolegama bez obzira na to jesu li aktivno radili na razvoju vještina ili su jednostavno zainteresirani za temu vještina. Na taj način moći će se obuhvatiti različite perspektive.

Hvala Vam još jednom što ste sudjelovali u Europskoj godini vještina.

Ako imate pitanja ili ste naišli na tehničke teškoće, molimo Vas da se obratite na: empl-ey-skills@ec.europa.eu.