24. travnja 2024.
Posjet delegacije Bosne i Hercegovine Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske unutar projekta MOQAR

U ponedjeljak, 15. travnja 2024. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske posjetila je delegacija Bosne i Hercegovine u sklopu provedbe projekta „Mapiranje kvalifikacija u visokom obrazovanju u svrhu automatskog priznavanja u regiji – MOQAR“ (Mapping of Higher Education Qualifications for the Purpose of Automatic Recognition in Region) na temu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. 

 

Cilj je projekta omogućiti automatsko priznavanje inozemnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini uspoređujući ih s kvalifikacijama u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Crnoj Gori te Republici Sjevernoj Makedoniji. Planirani su rezultati projekta ojačati ljudske kapacitete u Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (CIP) znanjima neophodnima za provedbu automatskog priznavanja, mapirati sve kvalifikacije u visokom obrazovanju u regiji, prevesti European Area of Recognition Manual 2023 na jezike koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini te izraditi interne digitalne baze podataka koja će omogućiti lakše vrednovanje, pregled i korištenje podataka neophodnih za vrednovanja inozemnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

 

Nakon predstavljanja projekta MOQAR te prikaza analize kvalifikacijskog okvira u Republici Hrvatskoj koju su članovi delegacije izradili, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske predstavila je osnovne koncepte Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i njegov razvoj.