02. lipnja 2021.

U veljači 2021. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (dalje: Zakon) (NN, broj 20/21), iz kojeg proizlaze, između ostaloga, promjene vezane uz postupke vrednovanja i upisa standarda u Registar HKO-a, s namjerom unapređenja njihove učinkovitosti. Slijedom članka 17. stavka 3.

05. ožujka 2021.
Tijekom veljače 2021. održano je deset sjednica sektorskih vijeća.
05. ožujka 2021.
Tijekom siječnja 2021. održano je pet sjednica sektorskih vijeća.
04. ožujka 2021.

Na 6. sjednici 10. saziva Hrvatskog sabora, 19. veljače 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donesen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (dalje u tekstu: Zakon). Zakon je objavljen 26. veljače 2021. godine u Narodnim novinama (broj 20/2021.) te je sukladno članku 18. stupio na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

07. siječnja 2021.
Tijekom prosinca 2020. održano je sedam sjednica sektorskih vijeća.
07. prosinca 2020.
Tijekom studenoga 2020. održano je jedanaest sjednica sektorskih vijeća.
30. studenog 2020.
Tijekom listopada 2020. održano je osam sjednica sektorskih vijeća.
02. listopada 2020.

Europsko udruženje visokih učilišta (EURASHE) i Švedsko vijeće za visoko obrazovanje, zajedno s partnerima na projektu Priznavanje prethodnog učenja u praksi (Recognition of Prior Learning in practice - RPLip), organizira online događanja na navedenu temu u listopadu i studenom 2020.