Studijski posjet predstavnica Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Republike Crne Gore

U sklopu aktivnosti međusobne podrške država sudionica Bolonjskog procesa, predstavnice Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Republike Crne Gore (AKOKVO) gđa Milica Kavedžić i gđa Dunja Bulajić posjetile su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) u četvrtak, 15. srpnja 2021.

U prvom djelu posjeta, voditeljica i djelatnici Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO), gđa Barbi Svetec, gđa Josipa Češnovar, gđa Patricija Vengust i g. Marko Ek, upoznali su predstavnice AKOKVO-a s HKO-om, postupcima izrade, vrednovanja i upisa standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a te predstavili Informacijski sustav Registra HKO-a. Potom se raspravljalo o daljnjim aktivnostima u sklopu Erasmus+ projekta Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete (BAQUAL) čiji je nositelj MZO, a partner AKOKVO, uz Ministerstvo za obrazovanie i nauka Republike Sjeverne Makedonije.

U drugom djelu posjeta, voditeljica Službe za kvalitetu visokog obrazovanja gđa Marina Cvitanušić Brečić i voditeljica Odjela za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja mr. sc. Svjetlana Tomić, predstavnicama AKOKVO-a su prenijele iskustva u primjeni i donošenju zakonske regulative kojom se uređuje osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja te usklađivanju sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Razgovaralo se i o mogućnosti buduće suradnje te pružanju podrške AKOKVO-u u naporima koje poduzimaju u cilju pripreme za pristupanje Europskom udruženju za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) i Europskom registru za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR).