Dana 13. ožujka 2023. u virtualnom okruženju održana je 7. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice
3. Usvajanje Izvješća o radu NVRLJP-a u 2022.
4. Razno

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je još dvije radionice namijenjene visokim učilištima pod nazivom Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvir

Europska komisija otvorila je javno savjetovanje o Europskom kvalifikacijskom okviru, a prikupljeni podaci služit će kao dio evaluacije Europskoga kvalifikacijskog okvira i za daljnji rad na njegovom unaprjeđenju. Svoje mišljenje, kao pojedinac ili predstavnik organizacije/institucije, možete dostaviti do 23. ožujka 2023. godine.

Održana godišnja konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Mikrokvalifikacije i vaučeri – nove prilike za razvoj ljudskih potencijala

Objavljene su nove Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je radionicu namijenjenu visokim učilištima Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom

Objavljen je Priručnik s primjerima dobre prakse u procesu izrade standarda kvalifikacije i programa vezanih za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju izrađen u okviru projekta BAQUAL

30. studenog 2022. završio je BAQUAL, projekt iz programa Erasmus+ Europske unije.