Održana 7. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Dana 13. ožujka 2023. u virtualnom okruženju održana je 7. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice
3. Usvajanje Izvješća o radu NVRLJP-a u 2022.
4. Razno

Na 7. sjednici Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala usvojeno je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u 2022. U skladu s odredbom članka 10. stavka 1. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (»Narodne novine«, br. 22/13., 41/16. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18., 47/20. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 20/21.), Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (dalje u tekstu: Nacionalno vijeće) središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (dalje u tekstu: HKO-a). Poslovi i zadaće Nacionalnog vijeća su procjena, vrednovanje i usklađivanje javnih politika i to ponajprije politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja i regionalnoga razvoja sa stajališta utjecaja na razvoj ljudskih potencijala i njihov doprinos postizanju strateških ciljeva i konkurentnosti Republike Hrvatske te razvoju društva, davanje preporuka o procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala u skladu s razvojnom strategijom Republike Hrvatske, predlaganje mjera integriranih i međusobno usklađenih politika zapošljavanja, obrazovanja i regionalnog razvoja, praćenje i vrednovanje učinaka HKO-a i pojedinih kvalifikacija te davanje preporuka o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada, davanje mišljenja ministru nadležnom za obrazovanje i znanost o preporukama sektorskih vijeća oko upisne politike, upisnih kvota i financiranja kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama. Nacionalno vijeće jednom godišnje podnosi Izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske te je na ovoj sjednici usvojeno Izvješće o radu za 2022. godinu koje će biti podneseno Vladi.