30. studenog 2017.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja iniciralo je izradu studije o mogućnosti praćenja tranzicije na tržište rada diplomiranih s veleučilišta i visokih škola koja je ocrtala niz vrijednih uvida vezanih uz odrednice zapošljivosti i poveznice između studijskih programa i zanimanja u kojima se osobe zapošljavaju.
Studeni, 2017.
U studenome 2017. u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održane su radionice za članove šest sektorskih vijeća na temu vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.
15. studenog 2017.
Dana 15. studenog 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je 23. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
listopad, 2017.
U listopadu 2017. u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održane su radionice za članove osam sektorskih vijeća na temu vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.
listopad, studeni 2017.
U listopadu i studenome 2017. u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održat će se radionice za članove sektorskih vijeća pod nazivom Simulacija vrednovanja standarda zanimanja i Simulacija vrednovanja standarda kvalifikacija.
10. listopada 2017.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je u konzorciju s Institutom za istraživanje obrazovanja iz Poljske i Škotskom agencijom za kvalifikacije, provelo twinning projekt „Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO) ”, u iznosu od 2.250.000 eura i trajanjem od 21 mjeseca, koji se provodio u Makedoniji u razdoblju od 18. siječnja 2016. do 17. listopada 2017. godine.
03. listopada 2017.
U utorak, 3. listopada 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je Četvrta sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.
6. listopada 2017.
U petak, 6. listopada, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se radionica za sektorske stručnjake koji će sudjelovati u doradi prijedloga standarda zanimanja u skladu s metodologijom HKO-a.