07. lipnja 2021.
Uključite se u javna savjetovanja Europske komisije!

Europska komisija provodi nekoliko javnih savjetovanja u sklopu kojih moli zainteresiranu javnost da iskaže svoje mišljenje popunjavanjem online upitnika. Svoj doprinos možete dati uključivanjem u sljedeća javna savjetovanja:

Vještine odraslih – individualni računi za učenje: alat za poboljšanje pristupa osposobljavanju

Uslijed sve veće digitalizacije, prelaska na „zeleno gospodarstvo“ i novih uvjeta rada i života uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, Europska komisija razmatra pripremu prijedloga preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje. Cilj je osigurati da svi tijekom svojeg radnog vijeka imaju priliku nastaviti razvijati vještine koje su im potrebne za održavanje ili osiguravanje održivog zaposlenja na promjenjivom europskom tržištu rada. Riječ je o osobnim računima na kojima se prava na osposobljavanje mogu akumulirati i potrošiti na kvalitetno osposobljavanje, u svrhu podupiranja osposobljavanja za prelazak s jednog na drugo radno mjesto, pokrivanja potrebe za osposobljavanjem većeg udjela radne snage koja nema stalno zaposlenje ili povećavanja prilagođenosti osposobljavanja pojedinačnim potrebama. U okviru javnog savjetovanja Europska komisija prikuplja stajališta pojedinaca i relevantnih dionika o problemima te o ciljevima, sadržaju i učincima predložene inicijative. Prikupljeni odgovori uzet će se u obzir u pripremi prijedloga Europske komisije, planiranog za kraj 2021.

Ako želite izraziti svoje mišljenje, pristupite online javnom savjetovanju klikom na poveznicu. Javno savjetovanje traje do 16. srpnja 2021. godine.

Mikrokvalifikacije – proširenje mogućnosti učenja za cjeloživotno učenje i zapošljivost

Europska komisija priprema prijedlog preporuke Vijeća o mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost. Mikrokvalifikacije se stječu u okviru kratkih iskustava učenja koja dovode do certificiranja kompetencija. Pomoću mikrokvalifikacija stvaraju se preduvjeti za realizaciju cjeloživotnog učenja, a isto tako se povećavaju i mogućnosti zapošljavanja pojedinca. One omogućuju ciljano stjecanje kompetencija prilagođeno potrebama društva i tržišta rada koji se brzo mijenjaju, ali ne zamjenjuju tradicionalne kvalifikacije. No, vrijednost mikrokvalifikacija nije uvijek potpuno jasna jer ne postoje standardi kvalitete i transparentnosti. Stoga je cilj javnog savjetovanja prikupiti ideje o razvoju zajedničke definicije mikrokvalifikacija, europskih standarda kvalitete, transparentnosti, prekogranične usporedivosti, priznavanja i prenosivosti, kao i utvrđivanje potrebnih koraka koje je potrebno poduzeti na institucionalnoj, nacionalnoj i razini Europske unije u svrhu njihove primjene.

Ako želite izraziti svoje mišljenje, pristupite online javnom savjetovanju klikom na poveznicu. Javno savjetovanje traje do 13. srpnja 2021. godine.