06. srpnja 2021.
Obrazovanje za održivost okoliša: sudjelujte u javnom savjetovanju Europske komisije!

Europska komisija otvorila je javno savjetovanje u sklopu pripreme prijedloga Preporuke Vijeća o obrazovanju za održivost okoliša.

Preporuka će obuhvatiti sve vrste i razine obrazovanja, a usvajanje inicijative predviđeno je za jesen 2021.

U okviru Europskog zelenog plana, Europska unija poduzima mjere za borbu protiv klimatskih promjena i potiče sve građane na doprinos zelenijoj i održivijoj Europi. Obrazovanje i osposobljavanje ključni su za pomoć građanima i lokalnim zajednicama u razvoju znanja, vještina i stavova potrebnih za tu tranziciju. Javnim savjetovanjem Europska komisija nastoji prikupiti informacije o stajalištima građana, djelatnika u obrazovanju, istraživača, vladinih i nevladinih organizacija (međunarodnih, europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih) te dionika u obrazovanju i osposobljavanju.

Popunjavanjem upitnika, u javnom savjetovanju možete sudjelovati kao pojedinac ili predstavnik organizacije/institucije. Upitnici su dostupni na svim službenim jezicima EU-a.

Više informacija dostupno je ovdje.

ROK: 24. rujna 2021.