Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 96/21)

Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 96/21) (dalje u tekstu: Pravilnik) izrađen je temeljem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 20/21) te je sukladno članku 52. stupio na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Sukladno članku 51. stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/14).

 

Pravilnikom se uređuje sadržaj Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: Registar), postupci upisa u Registar, unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, sadržaj podregistara, nazivi sektora, nazivi sektorskih vijeća, način odabira, kriteriji za odabir i imenovanje predsjednika i članova sektorskih vijeća, opis poslova sektorskih vijeća te vrsta i obuhvat podataka koji se razmjenjuju između institucija, potrebnih za mrežno sučelje tržišta rada.