Tumačenje Ministarstva financija vezano za oslobođenje od plaćanja PDV-a za programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja

Ministarstvo financija dostavilo je Ministarstvu znanosti i obrazovanja tumačenje vezano za programe za potrebe cjeloživotnog učenja koje izvode visoka učenja.

 

Odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve.

 

Člankom 58. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 01/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23) propisano je da se oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u odnosi na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose odnosno odobre nadležna ministarstva i druga tijela s javnim ovlastima.

 

Dodatno, članak 44. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 propisuje da usluge strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije pružene pod uvjetima utvrđenima člankom 132. stavkom 1. točkom i) Direktive Vijeća 2006/112/EZ, s kojim je u cijelosti usklađen članak 39. stavak 1. točka i) Zakona o PDV-u, obuhvaćaju poduku koja se izravno odnosi na djelatnost ili zanimanje, kao i poduku namijenjenu stjecanju ili proširenju strukovnog znanja. U tom smislu trajanje strukovnog usavršavanja ili prekvalifikacije nevažno je.

 

Slijedom navedenoga, na predmetne programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja primjenjuje se oslobođenje od PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u ako se radi o nastavnim programima koje donose odnosno odobre nadležna ministarstva ili druga tijela s javnim ovlastima.