Smjernice za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Smjernice za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja kojima želimo potaknuti visoka učilišta na uspostavljanje postupka za priznavanje prethodnog učenja i osigurati usklađeno postupanje na nacionalnoj razini.

Svrha donošenja Smjernica jest učinkovita primjena praksi priznavanja kompetencija (znanja, vještina/umijeća i sposobnosti) te razine samostalnosti i odgovornosti stečenih neformalnim i informalnim učenjem kao i njihove provjere u skladu s ishodima učenja akreditiranih studijskih programa ili programa stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja.