16. siječnja 2020. - 30. siječnja 2020.
Ponovljeni javni poziv za odabir člana Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina u novome mandatu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz gospodarskog sektora za člana sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.

Kandidati koji su se prijavili na javne pozive za odabir članova sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina u novome mandatu, koji su objavljeni dana 10. rujna, 23. listopada i 28. studenoga 2019. godine, smatraju se kandidatima i na ovome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

Javni poziv otvoren je do 30. siječnja 2020. godine