05. ožujka 2021.
Sjednice sektorskih vijeća u siječnju 2021.
Tijekom siječnja 2021. održano je pet sjednica sektorskih vijeća.

Održane su sljedeće sjednice:

•Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, završena 25. siječnja 2021.

Sektorsko vijeće VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Mehaničar brodskih strojeva/Mehaničarka brodskih strojeva (predlagatelja Hrvatske gospodarske komore) u Registar HKO-a.

•Osma (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, završena 29. siječnja 2021.

Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Komercijalist/Komercijalistica (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), standard kvalifikacije Logistički operater u trgovinskom poslovanju/Logistička operaterka u trgovinskom poslovanju (standard strukovnog dijela kvalifikacije) (predlagatelja Komercijalno trgovačke škole Split) i Drogerist/Drogeristica (predlagatelja Callidus - ustanove za obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

•Šesta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, završena 29. siječnja 2021.

Sektorsko vijeće XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Upravni službenik/Upravna službenica (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

•Sedma (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo, završena 29. siječnja 2021.

Sektorsko vijeće X. Turizam i ugostiteljstvo stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Voditelj seoskog turizma/Voditeljica seoskog turizma te Tehničar razvoja ruralnog turizma/Tehničarka razvoja ruralnog turizma (predlagatelja Hrvatske gospodarske komore) u Registar HKO-a.

•Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika, završena 29. siječnja 2021.

Sektorsko vijeće XI. Promet i logistika stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za marine i jahte/Tehničarka za marine i jahte (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.
Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.