07. rujna 2020.
Sjednice sektorskih vijeća u srpnju i kolovozu 2020.
Tijekom srpnja i kolovoza 2020. održano je jedanaest sjednica sektorskih vijeća.

Održane su sljedeće sjednice:

• Četvrta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija, završena 7. srpnja 2020.
• Šesta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport, završena 10. srpnja 2020.
• Osma (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, završena 10. srpnja 2020.
• Četvrta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo, završena 17. srpnja 2020.
• Deveta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije, završena 22. srpnja 2020.
• Deveta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo, završena 24. srpnja 2020.
• Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija, završena 24. srpnja 2020.
• Treća (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, završena 27. srpnja 2020.
• Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija, završena 19. kolovoza 2020.
• Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina u drugom mandatu, završena 27. kolovoza 2020.
• Treća (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija, završena 31. kolovoza 2020.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a).

Sektorsko vijeće V. Grafička tehnologija stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za elektroničko izdavaštvo/Tehničarka za elektroničko izdavaštvo u Registar HKO-a u suradnji sa Sektorskim vijećem XVIII. Informacije i komunikacije te zahtjev za upis standarda zanimanja Grafički urednik/Grafička urednica (predlagatelja HR Centra) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport vrednovalo je zahtjev za upis standarda kvalifikacije Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove/Ravnateljica odgojno-obrazovne ustanove (predlagatelja Agencije za odgoj i obrazovanje) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrazovanje vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Policajac/Policajka (predlagatelja Ministarstva unutarnjih poslova) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće X. Turizam i ugostiteljstvo vrednovalo je zahtjeve za upis standarda zanimanja Voditelj domaćinstva hotela/Voditeljica domaćinstva hotela, Recepcionar/Recepcionarka i Barmen/Barmenica (predlagatelja HR Centra) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće XVIII. Informacije i komunikacije vrednovalo je prijedlog standarda zanimanja Specijalist za odnose s javnošću/Specijalistica za odnose s javnošću (predlagatelja Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) u Registar HKO-a, a u suradnji sa Sektorskim vijećem VII. Elektrotehnika i računarstvo te Sektorskim vijećem XXI. Odgoj, obrazovanje i sport, vrednovalo je prijedlog standarda kvalifikacije Magistar edukacije informatike/Magistra edukacije informatike (predlagatelja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće VII. Elektrotehnika i računarstvo vrednovalo je zahtjeve za upis standarda zanimanja Programer/Programerka, Sistemski inženjer/Sistemska inženjerka, Stručnjak za podatkovnu znanost/Stručnjakinja za podatkovnu znanost (predlagatelja Visoko učilište Algebra), Elektrotehničar/Elektrotehničarka (predlagatelja Hrvatske udruge poslodavaca) u Registar HKO-a, te, u suradnji sa Sektorskim vijećem XI. Promet i logistika, zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za telekomunikacije/Tehničarka za telekomunikacije (predlagatelja Hrvatske udruge poslodavaca) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Ekološki tehničar/Ekološka tehničarka (predlagatelja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće VIII. Graditeljstvo i geodezija stručno je vrednovalo zahtjeve za upis standarda zanimanja Arhitektonski tehničar/Arhitektonska tehničarka, Tehničar u građevinarstvu/Tehničarka u građevinarstvu i Građevinski poslovođa/Građevinska poslovotkinja (predlagatelja Hrvatske udruge poslodavaca) u Registar HKO-a. Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće II. Šumarstvo i drvna tehnologija stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Šumarski tehničar/Šumarska tehničarka (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.
Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.