Održana radionica Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

 U sklopu Europske godine vještina Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije i Nacionalnim vijećem za razvoj ljudskih potencijala održalo je radionicu Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u petak, 17. studenoga 2023.,  u prostorijama Hotela Dubrovnik.

         Na radionici su sudjelovali predstavnici visokih učilišta, srednjih strukovnih škola te poslodavaca. Svrha radionice bila je produbiti razumijevanje dionika Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira o povezanim alatima i inicijativama Europske unije – Europassa. Radionicu je moderirala gđa Sandra Buljan, predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

         Prisutne je pozdravila gđa Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije. U svom je govoru gđa Gladović ukazala na važnost Europassa kao multifunkcionalnog alata koji nudi brojne mogućnosti koje mogu pomoći (ne)zaposlenima u prepoznavanju i isticanju svojih sposobnosti i vještina te pronalaženju (novog) posla. S obzirom na njegovu europsku prepoznatljivost korisnim ga smatra i u ovim vremenima velikih migracija te priliva stranih radnika u države članice Europske unije i to prilikom određivanja kvalifikacija radnika radi njihova kvalitetnijeg uključivanja na tržište rada.

         Na početku radionice prikazan je Europass promotivni video u kojem se govori o digitalnim vjerodajnicama, prednostima korištenja digitalnih vjerodajnica, a prikazan je i primjer dobre prakse Sveučilišta u Splitu koje je prvo na području Europe izdalo takav oblik vjerodajnice. Nastavno na prikazani video, mr. sc. Loredana Maravić, predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, prikazala je aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja vezane uz digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju. Cilj Nacionalnog plana odgoja i obrazovanja do 2027 je provesti digitalizaciju na svim razinama obrazovanja. U 2023. godini donesen je Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 36/23) koji predviđa vođenje evidencija osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka, evidenciju studenata, evidenciju zaposlenika visokih učilišta, kao i evidenciju svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju (digitalni registar diploma) kojeg uspostavlja Sveučilišni računski centar (SRCE), a uspostava je financirana iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka Republike Hrvatske. Nadalje, Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju (Narodne novine, broj 74/23) propisuje digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju od 1. siječnja 2024. radi pojednostavljivanja postupka zapošljavanja u Hrvatskoj i lakšeg priznavanja hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

         G. Hrvoje Grganović, predstavnik Europass tima Europske komisije, predstavio je dodatne usluge koje Europass nudi, a to su test digitalnih vještina, e-Portfolio, Europass info stranice, QDR i digitalne vjerodajnice. Test digitalnih vještina je online test na engleskom jeziku pomoću kojeg osoba može procijeniti razinu razvijenosti svojih digitalnih vještina. E-Portfolio je alat koji se koristi za izradu Europass profila, izradu i uređivanje životopisa, motivacijskog pisma, bilježenja vještina i interesa osobe, a sudionici su upoznati s načinom korištenja navedenih alata. Predstavljene su Europass info stranice koje sadrže informacije specifične za određenu državu vezane za mogućnosti studiranja, daljnjeg usavršavanja i zapošljavanja. Digitalna vjerodajnica je digitalna prezentacija naših tradicionalnih obrazovnih vjerodajnica, sigurno primljena izravno u digitalni novčanik korisnika. Nakon predstavljanja digitalnih vjerodajnica, sudionicima su prikazani koraci kako mogu njihove institucije također započeti s izradom i izdavanjem vlastitih digitalnih vjerodajnica.

         Gđa Mia Trcol, predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, predstavila je Europass portal. Europass je besplatan online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi. Sastoji se od portala, životopisa/motivacijskog pisma, priloga svjedodžbi te dopunske isprave o studiju. Dostupan je na mrežnoj stranici www.europass.hr. Sudionici su upoznati i s Europass mobilnosti, dokumentom u koji se bilježe znanja i vještine stečene tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu ili tijekom virtualne mobilnosti poput studentskih razmjena, stručnih praksa, stažiranja, stručnog usavršavanja, volontiranja, rada ili virtualnog učenja u drugoj zemlji. Služi kao potvrda i dokaz o učenju ili radu u inozemstvu, a važan je dokument i za prepoznavanje i bilježenje konkretnih stečenih ishoda učenja. Hrvatski građani (osobe koje na mobilnost kreću iz Hrvatske) ovaj dokument izrađuju putem online aplikacije dostupne na www.europass.hr.

         Gđa Andreja Uroić Landekić, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, prikazala je Europass prilog svjedodžbi i planove za budućnost. Svrha Europass priloga svjedodžbi je osigurati razumijevanje, uspoređivanje i vrednovanje kvalifikacija u strukovnom obrazovanju na međunarodnoj razini, omogućiti usporedbu znanja i vještina stečenih u različitim obrazovnim sustavima u Europi te informirati poslodavca i obrazovne ustanove o profilu vještina i kompetencija učenika stečenih tijekom strukovnog obrazovanja. Namijenjen je učenicima završnih razreda srednjih strukovnih škola da bi im se omogućila mobilnost, nastavak obrazovanja ili zapošljavanje. Izdaje se uz svjedodžbu o završnome radu, tj. dopuna je svjedodžbi o završnom radu. Srednje škole dokumente preuzimaju s mrežnih stranica Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Što se tiče budućnosti, jedna od mjera je i strukovna reforma koja bi trebala završiti tijekom 2025. godine, a svrha joj je podizanje atraktivnosti i osiguravanje internacionalizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osim navedenog, plan je i povezivanje Europass dodatka svjedodžbi s nacionalnim obrazovnim IT sustavom.

         Radionica je organizirana uz potporu darovnica za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir te Europass i Euroguidance čiji su korisnici Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za mobilnost i programe Europske Unije, a koje su sufinancirane sredstvima Europske unije.