Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO).

 

Nacionalno vijeće procjenjuje i vrednuje javne politike, i to prvenstveno politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja sa stajališta utjecaja na razvoj ljudskih potencijala i njihov doprinos postizanju strateških ciljeva i konkurentnosti Republike Hrvatske te razvoj društva; daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala u skladu s nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske; predlaže mjere integriranih i međusobno usklađenih politika zapošljavanja, obrazovanja i regionalnog razvoja; prati i vrednuje učinke HKO-a i pojedinih kvalifikacija te daje preporuke o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada; daje mišljenje ministru nadležnom za obrazovanje i znanost o preporukama sektorskih vijeća oko upisne politike, upisnih kvota i financiranja kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama.

 

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, br. 22/13., 41/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18., 47/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom sazivu. Prvi saziv Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, kojemu je istekao mandat,   imenovao je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na svojoj 13. sjednici, 6. lipnja 2014. godine, u skladu s tada važećim propisima.