-
Održana konferencija „HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?“
Plenarni govornici i sudionici panel rasprava otvorili su brojna pitanja o strukovnom i visokom obrazovanju, pružajući osvrte iz perspektive velikog broja različitih dionika, a radionice ponudile primjere usklađivanja studijskih programa sa standardima kvalifikacija i raspravu o konceptima za izgradnju sustava priznavanja prethodnoga učenja u Republici Hrvatskoj.

Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27. i 28. listopada 2016. održana je konferencija „HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?“ u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a) i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Nakon pozdravnih govora prodekana za znanstveno-istraživački rad Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivice Župčića i pomoćnika ministra znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Srećka Tomasa, konferenciju je otvorila predsjednica NVRLJP-a, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić. Upoznala je sudionike s nadležnostima i aktivnostima NVRLJP-a, strateškog tijela RH za razvoj ljudskih potencijala koje procjenjuje, vrednuje i integrira javne politike obrazovanja, zapošljavanja, cjeloživotnoga profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja, prati i vrednuje rad sektorskih vijeća, donosi preporuke i predlaže druge mjere koje pridonose procesu planiranja i razvoja ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj.
 
U plenarnom predavanju i panel raspravi o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u kojoj su sudjelovali relevantni predstavnici gospodarskog i obrazovnog sektora razmatrani su izazovi, potencijal i perspektive strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i rješenja za konkurentnije strukovno obrazovanje u RH.
 
Eminentni stručnjaci iz područja visokog obrazovanja i predstavnici studenata potaknuli su i usmjeravali raspravu o odnosu i usporedbi ishoda učenja stručnih i sveučilišnih studija, a u plenarnom predavanju o kompetencijama budućnosti istaknuta je potreba predviđanja novih trendova razvoja društva i tehnologija te prilagodba obrazovanja dugoročnim potrebama i stalnim promjenama.
 
Dinamična panel-rasprava o učenju kroz rad u visokom obrazovanju poslužit će za daljnje unapređenje stručne prakse i stažiranja kao dijela studijskog programa, kao i za usmjeravanje sredstava iz ESF-a za financiranje razvoja i uspostave modela stručne prakse na visokim učilištima. Veza obrazovanja i gospodarstva istaknuta je kao ključna za povećanje zapošljivosti mladih ljudi.
 
Nositelji odobrenih projekata iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. u okviru poziva Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II i Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu HKO-a sudjelovali su u sekciji o dosadašnjim iskustvima u provedbi HKO projekata. Predstavili su značajne rezultate ostvarene zahvaljujući projektnom financiranju te nove spoznaje do kojih su došli provođenjem projekta, uz izlaganje postera. Polazeći od konkretnih problema koji su se javili tijekom provedbe projekata, u završnom dijelu dali su prijedloge za učinkovitiju provedbu budućih HKO-projekata. Publika je također imala priliku dati svoje preporuke za poboljšanje provedbe budućih projekata i unapređenje primjene HKO-a.
 
Potičući donošenje odluka o javnim politikama temeljeno na dokazima i istraživanjima, Nacionalno vijeće i ove je godine pružilo priliku mladim istraživačima da predstave svoje radove koji su tematski vezani uz razvoj kvalifikacija primjenom HKO-a, modele ranog razvoja karijera mladih stručnjaka, zapošljivost i druge teme vezene uz razvoj ljudskih potencijala. Predstavljeno je sedam istraživačkih radova i postera, a temeljem glasova publike i odluke Povjerenstva za odabir istraživačkih radova NVRLJP-a odabrani su i nagrađeni autori najboljih radova: za izlaganje najboljeg istraživačkog rada priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 7.000,00 kn bruto nagrađena je Katarina Pažur Aničić, mag. inf., za rad „Pružanje podrške diplomantima u ranom razvoju karijera: strateški okvir i model zrelosti“. Tri ravnopravne nagrade u iznosu od 3.000,00 kn bruto dodijeljene su Matiji Baturu, mag. paed., za rad „Poznavanje metodologije HKO-a i korištenje suvremenih metoda podučavanja kod nastavnika srednjih škola“, Bruni Škrinjariću, mag. oec., za rad „Ključne kompetencije u području Ekonomije i poslovanja: poslodavčeva strana priče“ te dr. sc. Tijani Vukić za rad „Novinarska kvalifikacija u Hrvatskoj“.
 
Na radionici o usklađivanju studijskih programa sa standardima kvalifikacija raspravljalo se o primjerima usklađivanja postojećih studijskih programa sa standardima kvalifikacija te oblikovanju novih programa temeljem standarda kvalifikacija. Razmatrani su primjeri vrednovanja ishoda učenja te naglašena važnost određivanja kriterija za ocjenjivanje usklađenosti studijskog programa sa standardom kvalifikacije, kao i institucija koje će provoditi vanjsko vrednovanje usklađenosti studijskog programa sa standardom kvalifikacije.
 
Na radionici o konceptualizaciji sustava vrednovanja i priznavanja prethodnoga učenja predstavljen je europski strateški kontekst i trenutno stanje razvoja sustava vrednovanja neformalnog i informalnog učenja u Republici Hrvatskoj. Istaknuta je potreba za strateškim dokumentom koji bi bio podloga za razvoj RPL sustava i daljnjom raspravom iz koje će proizići smjernice za izgradnju takvog sustava u RH. Zaključeno je da je neophodno provesti daljnje rasprave s ključnim dionicima o nadležnosti tijela u provedbi postupka vrednovanja i priznavanja prethodnoga učenja i dodjeli javnih isprava.
 
Jedna od dominantnih značajki ovogodišnje konferencije koja je okupila oko 150 sudionika, bila je stalna interaktivnost između uvodničara okruglih stolova, moderatora, voditelja radionica, mladih istraživača, prezentera projekata i publike. Posjetitelji su se i ove godine pokazali kao važni i aktivni sudionici u svim dijelovima programa, a dodatnu priliku za pitanja i raspravu imali su u sekciji o često postavljanim pitanjima. Bila je to platforma za razmjenu mišljenja o unaprijed postavljenim pitanjima, kao i pitanjima koja su se otvarala tijekom konferencije.
 
Iz bogatog programa konferencije, dinamičnih rasprava, zanimljivih radionica i prezentacija proizišao je Nacrt zaključaka konferencije.
Događaj je organiziran uz potporu darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir i projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a koji je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali).