10. SVIBNJA 2015. - 25. svibnja 2015.
Ponovljeni javni pozivi za odabir članova sedamnaest sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje u cijelosti ponovljene te djelomično ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za sedamnaest sektorskih vijeća.

Objavljuju se u cijelosti ponovljeni javni pozivi za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za 5 sektorskih vijeća:
III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
V. Grafička tehnologija
XIII. Osobne i druge usluge
XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
XXIV. Sigurnost i obrana.

Objavljuju se djelomično ponovljeni javni pozivi za predlaganje kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za 12 sektorskih vijeća:
IV. Tekstil i koža
VIII. Graditeljstvo i geodezija
XII. Zdravstvo
XIV. Umjetnost
XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija
XVI. Temeljne tehničke znanosti
XVIII. Informacije i komunikacije
XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti
XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
XXV. Filologija.

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljene javne pozive za odgovarajuće sektorsko vijeće smatraju se kandidatima i na ovim ponovljenim javnim pozivima te se ne trebaju ponovno prijavljivati.
 
Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju kroz upućivanje preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost unutar sektora za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.

Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća sastavljeno od predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kandidati koji uđu uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koja će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Predsjednik i članovi sektorskih vijeća imat će pravo na mjesečnu naknadu za rad sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.


Javni pozivi otvoreni su do 25. svibnja 2015. godine.