08. kolovoza 2014.
Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju Mjere 3.1. Unaprjeđenje obrazovanog sustava, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju Mjere 3.1. Unaprjeđenje obrazovanog sustava, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju Mjere 3.1. Unaprjeđenje obrazovanog sustava, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s ciljem unapređenja kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) uspostavljen je kao ključni reformski instrument kojim se uređuje sustav kvalifikacija uz unapređenje obrazovnih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija i njihovih sastavnih dijelova, skupova ishoda učenja s ciljem podizanja kvalitete obrazovne ponude i njenog usklađivanja s potrebama tržišta rada i cjeloživotnog učenja. Budući da je za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te izradu skupova ishoda učenja potrebno uspostaviti suradnju i partnerstva između različitih dionika kako bi u okviru zajedničkih aktivnosti razvili prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te ispunili uvjete za pokretanje procedure za ulazak u Registar HKO-a, ovim natječajem dodjele bespovratnih sredstava (koji je ujedno djelomičan nastavak aktivnosti provedenih kroz natječaj „Daljnji razvoj i provedba HKO-a“ iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA IV)) potiče se udruživanje dionika u zajedničkim poduhvatima istraživanja potreba tržišta rada i s tim usklađivanja obrazovne ponude.
 
Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 64.668.000,00 kuna. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 500.000,00 kuna, a najviši 4.000.000,00 kuna.

Projekti se mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu do 95% prihvatljivih troškova. Razlika od 5% između ukupno prihvatljivih troškova projekta i iznosa traženih bespovratnih sredstava mora se osigurati iz vlastitih sredstava prijavitelja i/ili partnera i/ili iz sredstava koja nisu dio proračuna Europske unije.

 
Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održane su 14. i 15. srpnja 2014. godine u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb. U nastavku teksta, uz dokumente potrebne za prijavu na javni poziv, nalaze se prezentacije s informativne radionice te neki od relevantnih strateških dokumenata.
Sve upite vezane uz javni poziv šaljite na adresu elektroničke pošte esf@mzos.hr.

NAPOMENA - Izmjenom natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira od 8. kolovoza 2014. godine, produžen je rok za dostavu projektnih prijedloga do 13. listopada 2014. godine, te je vrijeme provedbe projekata skraćeno sa 12 - 16 mjeseci na 12 - 15 mjeseci. Ove i ostale izmjene natječajne dokumentacije dostupne su u nastavku teksta te na stranicama Strukturnih fondova.

OBAVIJEST - Kandidati koji u sklopu projektnih prijedloga žele izraditi standard zanimanja mogu se za daljnje informacije i konzultacije javiti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava na adresu sanja.crnkovic-pozaic@mrms.hr ili jelena.matkovic@mrms.hr