03. listopada 2014.
Održana radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U petak, 3. listopada 2014. godine, održana je radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala sa svrhom utvrđivanja ciljeva i plana rada Nacionalnog vijeća. Radionica je održana na inicijativu članova, koji su ujedno i predložili teme, održali prezentacije te moderirali radionicom.

Predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, mr. sc. Sanja Crnković-Pozaić održala je prezentaciju pod nazivom „Obrazovanje u funkciji razvoja: izazovi i uloga Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala“, a predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola, dr. sc Robert Kopal, održao je prezentaciju pod nazivom „Visoko obrazovanje i tržište rada: što ne znamo da ne znamo?“. Nacionalna koordinatorica sektorskih vijeća, mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, održala je prezentaciju pod nazivom: „Pregled navedenih ključnih izazova/problema u razvoju ljudskih resursa, a voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir, Biljana Birač, održala je prezentaciju pod nazivom: Pregled navedenih mehanizama djelovanja za postizanje učinka na razvoj ljudskih potencijala.

U prvom dijelu radionice utvrđena su načela suradnje, dok se u drugom dijelu raspravljalo o utvrđivanju vizije, misije, ciljeva i plana rada na temelju upitnika koji su članovi ispunili i dostavili prije održavanja radionice. Upitnik je služio kao pomoć pri identifikaciji izazova kojima će se Nacionalno vijeće baviti, kao i najučinkovitijih mehanizama provedbe mjera Nacionalnog vijeća. Iz predloženih ciljeva zaključeno je da bi članovi Nacionalnog vijeća mogli djelovati u okviru tematskih radnih skupina koje će biti zadužene za pojedina područja i pitanja.

Teme i sastav radnih skupina bit će dogovorene na prvoj sjednici Nacionalnog vijeća, koja će se održati početkom studenog 2014. godine.