-
Održana konferencija povodom osnivanja 14 sektorskih vijeća
U utorak i srijedu, 11. i 12. srpnja 2017. godine, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je konferencija povodom osnivanja 14 sektorskih vijeća, stručnih tijela čijim se osnivanjem ostvaruje značajan napredak u uspostavi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, uspostavi sustava vanjskog vrednovanja obrazovanja te povezivanja obrazovanja s tržištem rada. Na otvorenju konferencije sudjelovala je i ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

„Moj zadatak i moj cilj je staviti obrazovanje, znanost i tehnologiju ispred ideoloških rovova svih boja, a povezivanje tržišta rada i obrazovanja bit će jedan od mojih ključnih prioriteta u mandatu. Profesore, roditelje, učenike i studente ne zanimaju rovovske bitke lijevih i desnih, već konkretna rješenja i rezultati kako osigurati bolju školu, kako osigurati posao i kako zaustaviti iseljavanje mladih. Ta goruća pitanja rješavaju se upravo ovakvim projektima, a ne političkim prepucavanjima za koja više nemamo vremena“, istaknula je ministrica Divjak.

U uvodnome dijelu sudionicima su se obratili i prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala te prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na konferenciji je sudjelovalo oko 150 sudionika među kojima su cijenjeni članovi akademske zajednice, predstavnici poslodavaca i strukovnih udruženja, nadležnih ministarstava i agencija te sindikata.

Održavanje konferencije dio je nastavka procesa kojima se teži ostvarivanju ciljeva predviđenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, a to su provedba kurikularne reforme strukovnoga obrazovanja uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira, unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u skladu s europskim standardima osiguravanja i unapređenja kvalitete te unapređenje obrazovne ponude za odrasle osobe uz prekvalifikacije, stručno osposobljavanje i usavršavanje kako bi odrasli polaznici imali bolju perspektivu na tržištu rada.

Sektorska vijeća su stručna i savjetodavna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u sklopu pojedinih sektora. Razumijevanje sadašnjih i budućih potreba tržišta rada temelj je za unapređenje obrazovnoga sustava u Hrvatskoj, stoga su u vijećima okupljeni sektorski stručnjaci koji predstavljaju obrazovni i gospodarski sektor. Uspostavom sektorskih vijeća uvodi se vanjsko vrednovanje sustava obrazovanja na svim razinama, a politike obrazovanja i zapošljavanja koje donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje i ministarstvo nadležno za rad mogu se sustavno oslanjati na stručna mišljenja i preporuke iz sektora.

Uspostavljena sektorska vijeća preduvjet su za primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, alata razvijenoga kao uporište za reforme u hrvatskom obrazovanju. Razvojem Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira stvorena je prilika da se obrazovanje u Hrvatskoj sustavnije usmjeri prema znanju i vještinama koja će učenicima i studentima doista koristiti nakon izlaska iz obrazovnoga sustava. Hrvatski kvalifikacijski okvir otvara vrata priznavanju svih oblika učenja jer daje važnost onome što osoba zna bez obzira na koji je način stekla znanje.

Od ukupno 25 sektorskih vijeća propisanih Pravilnikom o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira potrebno je osnovati još tri sektorska vijeća, a za kandidate su u tijeku ponovljeni javni pozivi dostupni ovdje.

Održavanje konferencije omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kojemu je jedan od ciljeva potpora aktivnostima sektorskih vijeća.