Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

03. listopada 2014.
U petak, 3. listopada 2014. godine, održana je radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala sa svrhom utvrđivanja ciljeva i plana rada Nacionalnog vijeća. Radionica je održana na inicijativu članova, koji su ujedno i predložili teme, održali prezentacije te moderirali radionicom.
04. rujna 2014.
Dana 4. rujna 2014. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održana je konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, središnjeg strateškog tijela Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
06. lipnja 2014.
Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovao je predsjednicu i članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, na svojoj 13. sjednici, 6. lipnja 2014. godine.