02. prosinca 2014.
Održana druga radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U utorak, 2. prosinca 2014. godine, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održana je druga radionica namijenjena članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

Radionicu pod nazivom „Odabrane strukturirane i kreativne analitičke tehnike“ predložio je i vodio dr. sc. Robert Kopal, član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola.

Na radionici su članovi Nacionalnog vijeća upoznati sa strukturiranim i kreativnim analitičkim tehnikama koje im mogu biti od koristi pri donošenju odluka i rješavanju problema, kao i pri ostvarenju misije, vizije i ciljeva Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

Dogovoreno je da će neke od predstavljenih tehnika biti korištene pri radu tematskih radnih skupina koje čine članovi Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, a čiji se prvi sastanci također održavaju u prosincu.