01. srpnja 2013.
Održan Seminar o osiguravanju kvalitete
U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 27. lipnja 2013. godine u Biogradu na Moru održan je međunarodni seminar „Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u kontekstu nacionalnih kvalifikacijskih okvira, Europskog kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja“.
U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 27. lipnja 2013. godine u Biogradu na Moru održan je međunarodni seminar „Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u kontekstu nacionalnih kvalifikacijskih okvira, Europskog kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja“.

Seminar se nastavlja na dio zaključaka međunarodne konferencije o osiguravanju kvalitete i kvalifikacijskim okvirima, održane u sklopu irskog predsjedanja u Dublinu (ožujak, 2013.), a u svrhu promoviranja suradnje u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Cilj seminara bio je predstaviti primjere dobre prakse osiguravanja kvalitete te raspraviti mogućnosti razvoja i primjene nacionalnih kvalifikacijskih okvira u osiguravanju kvalitete strukovnog i visokog obrazovanja.

Raspravljalo se i o osiguravanju kvalitete u kontekstu priznavanja inozemnih kvalifikacija te je predstavljen i nedavno usvojeni tekst Vijeća Lisabonske konvencije o primjeni kvalifikacijskih okvira u postupcima priznavanja inozemnih kvalifikacija.

Seminar je pobudio veliki interes  sudionika – predstavnika ureda za osiguravanje kvalitete, nacionalnih agencija, ministarstava i europskih institucija koji se bave osiguravanjem kvalitete ili priznavanjem inozemnih kvalifikacija te su seminaru nazočili i sudionici i predavači iz više od 15 europskih država.

O istoj temi 28. lipnja 2013. godine održan je i regionalni seminar unutar Obrazovno-reformske inicijative zemalja jugoistočne Europe (ERI SEE) na kojem su predstavljeni primjeri iz regije i mogućnosti daljnje suradnje.