rujan, 2017.
Održane konstituirajuće sjednice 14 sektorskih vijeća
U rujnu 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su konstituirajuće sjednice 14 sektorskih vijeća.

Slijedom njihovog osnivanja u lipnju 2017. godine, održane su konstituirajuće sjednice sljedećih sektorskih vijeća:

III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija

IV. Tekstil i koža

V. Grafička tehnologija

VIII. Graditeljstvo i geodezija

XII. Zdravstvo

XIII. Osobne i druge usluge

XIV. Umjetnost

XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija

XVI. Temeljne tehničke znanosti

XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

XVIII. Informacije i komunikacije

XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti

XXIV. Sigurnost i obrana.

Na konstituirajućim sjednicama članovima sektorskih vijeća predstavljene su njihove uloge i zadaće prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u), kao i okvirni plan aktivnosti sektorskih vijeća u 2017. godini koji iz tih zadaća proizlazi. Naglasak je pritom stavljen na program kontinuirane edukacije koji Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava organizira za članove svih sektorskih vijeća, kao preduvjet za obavljanje njihove temeljne zadaće - vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Budući da je u tijeku unos zahtjeva za upis u Registar HKO-a više od 40 prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u različitim sektorima, kvalitetna priprema sektorskih vijeća za njihovo vrednovanje od ključne je važnosti, stoga su prve radionice na tu temu najavljene već za listopad 2017. godine.

Također, na konstituirajućim sjednicama članovima sektorskih vijeća predstavljena su načela rada koja proizlaze iz Poslovnika sektorskih vijeća, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predstavilo je članovima i prvi zadatak: izradu preporuke za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanjima.

Uz ranije osnovanih osam sektorskih vijeća, ukupno su osnovana i započela s radom 22 sektorska vijeća, od 25 sektorskih vijeća propisanih Pravilnikom o Registru HKO-a. S obzirom na ulogu koju sektorska vijeća imaju u provedbi HKO-a, njihova priprema i kvalitetno obavljanje zadaća ključni su za uspješnu provedbu HKO-a.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.