23.05.2019.
Održana konferencija „Kako motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada?“

U Lugu, u Osječko-baranjskoj županiji je 17. svibnja 2019. održana konferencija pod nazivom „Kako motivirati radnike za stjecanje kompetencija traženih na tržištu rada?“ Konferenciju je organiziralo Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Forum za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Potporu događanju pružili su domaćini, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.

Konferenciju, koja je okupila 80-tak sudionika, otvorila je predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, koja je istaknula ulogu Nacionalnog vijeća i važnost upoznavanja svih hrvatskih regija s njegovim djelokrugom rada. Zatim se sudionicima obratila Irena Bačelić, predsjednica Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere i načelnica Sektora za tržište rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te naglasila ključnu ulogu cjeloživotnog obrazovanja kao kontinuiranog ulaganja u razvoj karijere u postizanju konkurentnosti na tržištu rada. Naposljetku je sudionike pozdravio Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, koji je prisutnima pružio uvid u demografske trendove unutar regije i njihov utjecaj na tržište rada.

U uvodnom je predavanju Berislav Božanović, osnivač Pučkog otvorenog učilišta Vinkovci i član Nacionalnog vijeća, problematizirao rezultate sustava obrazovanja i istaknuo relevantnost adekvatnih načina vrednovanja ishoda učenja. Mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja i članica Nacionalnog vijeća, prikazala je kako Hrvatski kvalifikacijski okvir kao reformski instrument može unaprijediti vanjsko vrednovanje u obrazovanju odraslih kroz proces transparentne standardizacije zanimanja, obrazovnih kvalifikacija i programa. Hrvoje Josip Balen, član uprave visokog učilišta Algebra i predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, govorio je o prostoru dijaloga u kreiranju obrazovnog partnerstva zaposlenika i poslodavaca u 21. stoljeću. U okviru posljednjeg uvodnog predavanja Ivan Ravlić, predstojnik Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Osijek predstavio je mjere aktivne politike zapošljavanja Zavoda u području obrazovanja u kontekstu trenutnog stanja na tržištu rada u Osječko-baranjskoj županiji i strateški okvir razvoja ljudskih potencijala u ovoj regiji.
 
U panel raspravi dionici iz sektora strukovnog i obrazovanja odraslih, poslodavci, obrtnici, predstavnici udruga poslodavaca, obrtnika i gospodarstvenika, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz regije te sindikalni predstavnik razgovarali su o realnim preprekama u povezivanju obrazovanja i tržišta rada, potencijalnim mehanizmima motiviranja i načinima ulaganja u zaposlenike te primjerima dobre prakse. Kroz raspravu je istaknuta iznimno važna uloga povezivanja svih dionika uključenih u proces razvoja ljudskih potencijala kao i regionalna dimenzija konferencije koja je dionicima iz manje eksponiranih područja države omogućila da daju svoj doprinos ovoj tematici.

Regionalna konferencija organizirana je uz potporu projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali“) i darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja te domaćina, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.