-
Održana dvodnevna uvodna radionica za članove sektorskih vijeća
Na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27. i 28. veljače 2018. godine održana je dvodnevna uvodna radionica „Uloga sektorskih vijeća u primjeni Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ za članove triju ranije imenovanih sektorskih vijeća.

Radionica je održana za članove triju ranije imenovanih sektorskih vijeća:

 

  • XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
  • XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
  • XXV. Filologija.

Osim članova sektorskih vijeća koja su posljednja imenovana, na radionici su sudjelovali i članovi sektorskih vijeća koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na prethodno održanim radionicama.

Radionicu je otvorila predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, koja je u svome pozdravnom govoru istaknula važnost uloge sektorskih vijeća u izvršavanju zakonom previđenih zadaća u svrhu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kao najvažnijega reformskog alata NVRLJP-a.

Radni dio radionice otvorila je načelnica Sektora za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove Ministarstva znanosti i obrazovanja, mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, izlaganjem „Uloga sektorskih vijeća u provedbi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ u kojem je pobliže objasnila strateški i zakonodavni okvir sektorskih vijeća te osiguravanje kvalitete primjenom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Načelnica Sektora za tržište rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, gospođa Irena Bačelić, održala je izlaganje o povezanosti tržišta rada i obrazovanja te načinu na koji sektorska vijeća igraju važnu ulogu u njihovu povezivanju. Uz to, gospođa Bačelić izložila je pojedinosti o alatima za rad sektorskih vijeća te izvijestila sektorska vijeća o metodologiji izrade standarda zanimanja.

Prvi dan radionice zaključen je izlaganjem gospođe Barbi Svetec, predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja je sektorskim vijećima pobliže objasnila metodologiju izrade standarda kvalifikacija.

Drugi dan radionice nastavljen je izlaganjem gospođe Barbi Svetec o planu rada i aktivnostima sektorskih vijeća u nadolazećem razdoblju. Voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir Ministarstva znanosti i obrazovanja, gospođa Elisabetta Fortunato, članovima sektorskih vijeća detaljno je prikazala matricu povezanosti standarda zanimanja i standarda kvalifikacija nakon čega je uslijedio praktični dio radionice.

Moderatorica grupnog rada, gospođa Ena Majstorović iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, uz gospođu Fortunato vodila je grupe sudionika u postupku analize elemenata standarda zanimanja na konkretnome primjeru stvarnog standarda. Nakon toga sudionicima je izlaganje održala i predsjednica NVRLJP-a, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, koja je govorila o osiguravanju kvalitete obrazovanja uz primjenu HKO-a. Radionica je završila grupnim radom te su sudionici analizirali elemente standarda kvalifikacija.

Mnogobrojna pitanja koja su sudionici postavljali tijekom dvodnevnoga rada odličan su indikator kvalitete članova sektorskih vijeća. Edukacija članova novoosnovanih sektorskih vijeća nastavlja se već sljedeći tjedan, 7. i 8. ožujka 2018., na dvodnevnoj radionici simulacije vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Sveučilišnome računskom centru Sveučilišta u Zagrebu. Na radionici će članovima sektorskih vijeća biti predstavljena aplikacija za rad sektorskih vijeća razvijena u sklopu Informacijskoga sustava Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (ISRHKO-a) te će, na primjerima stvarnih prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, biti simuliran postupak vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

 

Organizacija radionica omogućena je u sklopu projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao potpora radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda, u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.