U 2014. godini objavljeni su javni pozivi za predlaganje sektorskih stručnjaka za članove prvih šest od ukupno 25 sektorskih vijeća, savjetodavnih tijela čija je zadaća skrb o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.
03. veljače 2015.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje u sklopu IPA projekta Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost organizira besplatni webinar koji će se održati u utorak, 3. veljače 2015. godine, s početkom u 15 sati.
03. veljače 2015.

Predsjednika i članove Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina imenovao je 3. veljače 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).

02. veljače 2015.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje u sklopu IPA projekta Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost organizira besplatni webinar koji će se održati u utorak, 3. veljače 2015. godine, s početkom u 15 sati.
29. siječnja 2015.
Dana 29. siječnja 2015. godine, s početkom u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Četvrta sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP).
14. siječnja 2015.
U sklopu projekta Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO) - Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju, u velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 14. siječnja 2015. godine održan je Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima.
22. prosinca 2014.

Predsjednika i članove Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija te Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija imenovao je 22. prosinca 2014. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, Klasa: 602-04/14-08/00092, Ur. broj: 533-20-14-0008 od 12. rujna 2014.).

11. prosinca 2014.
Dana 11. prosinca 2014. godine, s početkom u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Treća sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.