30. travnja 2015.
Odluka o financiranju projekata iz poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.15 Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dovršilo je fazu evaluacije projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.15 Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te donijelo Odluku o financiranju 30 projekata u ukupnom iznosu od 64.054.117,65HRK bespovratnih sredstava, čime su osigurana sredstva za izradu standarda kvalifikacija i programa u području visokog obrazovanja.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.15 Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira provodi se u sklopu Prioriteta 3., Mjere 3.1. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda. Opći cilj poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO. Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su izrada standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija; razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa koji su strukturirani u skupovima ishoda učenja odgovarajuće razine, iskazani u ECTS bodovima predviđenima za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija; unapređenje nastavničkih kompetencija, podučavanje poučavatelja, razvoj i primjena kompetencijskog pristupa koje u središte stavlja studente.

Poziv je objavljen 24. lipnja 2014. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mzos.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 13. listopada 2014. godine. Ministarstvo kao Posredničko tijelo razine 1 u suradnji Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničkim tijelom razine 2 izvršilo je evaluaciju pristiglih projektnih prijedloga kroz pet faza: registracija i zaprimanje, administrativna provjera, odabir, provjera prihvatljivosti i odluka o financiranju. Zaprimljena su i registrirana 52  projektna prijedloga od kojih je 47 ispunilo administrativne kriterije i prešlo u fazu odabira. Projektni prijedlozi, njih 35,  ispunili su minimalni bodovni prag od 60 bodova od kojih je 24 ušlo u raspoloživa financijska sredstva te je za njih  izvršena provjera prihvatljivosti sudionika, aktivnosti i troškova. Nakon faze provjere prihvatljivosti, koja je proširena na dodatnih šest projekata, utvrđena je lista projektnih prijedloga koji ispunjavaju sve uvjete za financiranje iz navedenog Poziva.

Nastavno na Odluku o financiranju 30 projektnih prijedloga koju je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, s korisnicima sredstava bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Dokumenti