28. ožujka 2015.
Obavijest o provođenju projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) nositelj je projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ u iznosu od 1.917.000,00 kuna koji sufinancira Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (ESF-a) u iznosu od 85%.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013. u skladu s ciljevima prioritetne osi 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, a provodit će se u trajanju od 15 mjeseci, odnosno u razdoblju između siječnja 2015. i travnja 2016. godine.

Cilj projekta je primjena Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) kao reformskog i transformacijskog instrumenta unaprjeđenja obrazovnog sustava RH te njegove veće usklađenosti s potrebama tržišta rada, i to uz potporu uspostavi i radu sektorskih vijeća, Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala i vrednovanje zahtjeva zainteresiranih predlagatelja za upis u Registar HKO-a.

U konačnici, cilj je potporom radu sektorskih vijeća te s njima povezanih dionika podržati metodološku tranziciju obrazovnog sustava k ishodima učenja odnosno osigurati ulazak što većeg broja standarda zanimanja, kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a s kojima će se usklađivati obrazovni programi, a s ciljem podizanja kvalitete obrazovne ponude i njezina usklađivanja s potrebama tržišta rada i cjeloživotnog učenja.

Aktivnosti projekta sastojat će se od razvoja metodoloških i analitičkih podloga za vrednovanje zahtjeva za upis u Registar HKO-a te same provedbe vrednovanja zahtjeva za upis standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja te s njima usklađenih programa u Registar HKO-a. Nadalje, projekt će administrativno i organizacijski pomoći uspostavi i radu sektorskih vijeća i njihovih radnih skupina, što je nužna pretpostavka provedbe vrednovanja zahtjeva i upisa u Registar HKO-a te će pomoći u koordinaciji aktivnosti rada sektorskih vijeća i Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

Također, paralelno će se provoditi osposobljavanje ključnih dionika uključenih u provedbu i razvoj HKO-a kako bi se osigurali nužni standardi verifikacije predloženih programa i to edukacijom članova sektorskih vijeća, odnosno njihovih uspostavljenih radnih skupina te edukacijom potencijalnih predlagatelja i stručnjaka za pružanje potpore nositeljima projekata za izradu standarda.

U konačnici, projekt predviđa poduzimanje aktivnosti u području promidžbe i vidljivosti kako bi se šira javnost informirala o razvoju HKO-a i njegovoj integriranosti s obrazovnom politikom i politikom zapošljavanja i to putem web stranica ministarstvawww.mzos.hr i web stranice HKO-a www.kvalifikacije.hr, izradom promidžbenih materijala te održavanjem konferencije.

 

Kontakt-osobe od kojih možete dobiti više informacija o projektu su:
 
Biljana Birač, voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir:

biljana.birac@mzos.hr


Saša Čvrljak, savjetnik za vidljivost:

sasa.cvrljak@mzos.hr 


 
Linkovi na relevantne mrežne stranice:    
 
Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013
 
http://strukturnifondovi.hr/