Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području razvoja i primjene HKO-a temelji se na aktivnom uključivanju u rad različitih europskih, regionalnih i drugih međunarodnih inicijativa u cilju razmjene primjera dobre prakse i iskustva razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira te lakšeg razumijevanja kvalifikacija stečenih u različitim zemljama.

14. prosinca 2018. godine

U petak, 14. prosinca 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja posjetili su predstavnici Estonske uprave za kvalifikacije s ciljem upoznavanja s trendovima i promjenama u politikama tržišta rada i obrazovanja u Hrvatskoj te procjenom potreba za vještinama i radnom snagom.

07. prosinca 2018. godine
U razdoblju od 3. do 7. prosinca 2018. godine održan je studijski posjet Hrvatskoj delegacije iz Azerbajdžana. Delegacija se sastojala od predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje i resorne agencije nadležne za strukovno obrazovanje.
5. listopada 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske započelo je 5. rujna 2018. godine s provedbom twinning projekta u Bosni i Hercegovini „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju” (BA 16 IPA 0T 01 18) u ukupnome trajanju od 18 mjeseci. Ovaj projekt je veliki uspjeh za Hrvatsku jer je to prvi twinning projekt u kojem je Hrvatska voditelj konzorcija.

-
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ugostilo je od 4. do 6. prosinca 2017. godine delegaciju Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije u sklopu studijskog posjeta organiziranog u okviru projekta „Europski kvalifikacijski okvir – Nacionalna koordinacijska točka 2017“.
10. listopada 2017.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) je u konzorciju s Institutom za istraživanje obrazovanja iz Poljske i Škotskom agencijom za kvalifikacije, provelo twinning projekt „Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO) ”, u iznosu od 2.250.000 eura i trajanjem od 21 mjeseca, koji se provodio u Makedoniji u razdoblju od 18. siječnja 2016. do 17. listopada 2017. godine.
22. svibnja 2017.
U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ugostilo je delegaciju Mongolije u sklopu studijskog posjeta organiziranog u okviru EU projekta European Union's Support to Mongolia's Technical and Vocational Training Sector.
27. listopada 2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) odabrano je u konzorciju s poljskim Institutom za obrazovanje i škotskom Agencijom za kvalifikacije za provoditelja twinning projekta u Makedoniji: "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)", u iznosu od 2.250.000 eura, za razdoblje od 18 mjeseci. To je ujedno prvi twinning projekt koji će MZOS provoditi od hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji.
23. svibnja 2016.
U razdoblju od 16. do 20. svibnja 2016. godine Hrvatsku je posjetila peteročlana makedonska delegacija sastavljena od predstavnika Ministarstva obrazovanja i znanosti, Centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te Zavoda za zapošljavanje.