Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području razvoja i primjene HKO-a temelji se na aktivnom uključivanju u rad različitih europskih, regionalnih i drugih međunarodnih inicijativa u cilju razmjene primjera dobre prakse i iskustva razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira te lakšeg razumijevanja kvalifikacija stečenih u različitim zemljama.

17. svibnja 2016.
U utorak, 17. svibnja 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ugostilo je moldavsku delegaciju sastavljenu od predstavnika Ministarstva obrazovanja, Nacionalnog centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Agencije za osiguravanje kvalitete te centara izvrsnosti, koja je Hrvatsku posjetila u okviru provedbe projekta financiranoga sredstvima Europske unije.
07. prosinca 2015.
Dana 7. prosinca 2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ugostilo je delegaciju od šesnaest predstavnika makedonskoga Centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
06. studenog 2015.
U Bruxellesu je 6. studenoga 2015. održan prvi sastanak Radne skupine država članica za Europsku klasifikaciju vještina/kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO).
-
Dana 5. i 6. studenoga 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je regionalni seminar o uklanjanju prepreka u priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
-
Dana 5. i 6. studenoga 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je regionalni seminar o uklanjanju prepreka u priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
27. listopada 2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) odabrano je u konzorciju s poljskim Institutom za obrazovanje i škotskom Agencijom za kvalifikacije za provoditelja twinning projekta u Makedoniji: "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)", u iznosu od 2.250.000 eura, za razdoblje od 18 mjeseci. To je ujedno prvi twinning projekt koji će MZOS provoditi od hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji.
20. srpnja 2015.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje započelo je u studenom 2014. godine osamnaestomjesečni projekt pod nazivom Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO) koji je financiran bespovratnim sredstvima Erasmus+ programa.