Međunarodna suradnja Republike Hrvatske u području razvoja i primjene HKO-a temelji se na aktivnom uključivanju u rad različitih europskih, regionalnih i drugih međunarodnih inicijativa u cilju razmjene primjera dobre prakse i iskustva razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira te lakšeg razumijevanja kvalifikacija stečenih u različitim zemljama.

-
Dana 5. i 6. studenoga 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je regionalni seminar o uklanjanju prepreka u priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
-
Dana 5. i 6. studenoga 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je regionalni seminar o uklanjanju prepreka u priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
27. listopada 2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) odabrano je u konzorciju s poljskim Institutom za obrazovanje i škotskom Agencijom za kvalifikacije za provoditelja twinning projekta u Makedoniji: "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)", u iznosu od 2.250.000 eura, za razdoblje od 18 mjeseci. To je ujedno prvi twinning projekt koji će MZOS provoditi od hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji.
20. srpnja 2015.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje započelo je u studenom 2014. godine osamnaestomjesečni projekt pod nazivom Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO) koji je financiran bespovratnim sredstvima Erasmus+ programa.

-
Ovogodišnja Ministarska konferencija i Četvrti Bologna Policy Forum održani su u Erevanu, u Armeniji, od 14. do 15. svibnja 2015. godine. Republiku Hrvatsku predstavljali su zamjenik ministra prof. dr. sc. Roko Andričević, predsjednik Rektorskoga zbora i rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnoga sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić te predstavnik Hrvatskoga studentskog zbora Vedran Dodig.
17. veljače 2015.
U sklopu aktivnosti vezanih uz projekt Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO)) na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, koja je održana 17. veljače 2015. godine u Visokoj poslovnoj školi Libertas, jedna od točki dnevnoga reda bilo je i Sudjelovanje veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske u aktivnostima prekogranične suradnje: projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ROCCO.
14. siječnja 2015.
U sklopu projekta Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO) - Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju, u velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 14. siječnja 2015. godine održan je Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima.