5. listopada 2018.
MZO započelo s provedbom twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju” u BiH

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske započelo je 5. rujna 2018. godine s provedbom twinning projekta u Bosni i Hercegovini „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju” (BA 16 IPA 0T 01 18) u ukupnome trajanju od 18 mjeseci. Ovaj projekt je veliki uspjeh za Hrvatsku jer je to prvi twinning projekt u kojem je Hrvatska voditelj konzorcija. Korisnička institucija je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odgovorno je za cjelokupnu provedbu projekta, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje u Republici Hrvatskoj za administrativno i financijsko upravljanje projektom. Konzorcij uključuje i partnere Centre International d’Etudes Pédagogiques iz Francuske i Academic Information Centre iz Latvije s prethodnim iskustvom u provedbi twinning projekata. Uključeni stručnjaci pomoći će Bosni i Hercegovini u dizajniranju promjena u sustavu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u skladu s iskazanima specifičnim potrebama zemlje korisnice.

Svrha projekta je unaprijediti i razviti ljudske potencijale i institucionalne kapacitete za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Projekt se provodi u tri komponente.

Komponentom koja je posvećena strateškom planiranju pridonijet će se poboljšanom sustavu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija na visokim učilištima i pri zapošljavanju. Do ostvarenja ovog cilja dovest će strateški pristup koji uključuje sve dionike nadležne za propise i procedure, ali i za primjenu procedura priznavanja. U sklopu ove komponente razvit će se i baza podataka koja bi mogla unaprijediti postupke priznavanja.

Komponenta posvećena procedurama za priznavanje kvalifikacija namijenjena je razvoju procedura za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno Lisabonskoj konvenciji koje trebaju uzeti u obzir da nadležnost nad priznavanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija pripada različitim tijelima u Bosni i Hercegovini.

Komponenta namijenjena jačanju kapaciteta bavi se jačanjem kapaciteta za priznavanje kvalifikacija i razdoblja studiranja u inozemstvu u svrhu daljnjeg obrazovanja i zapošljavanja. S obzirom na složen institucionalni okvir za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, ovom komponentom bit će obuhvaćeno osoblje različitog profila i različitog razumijevanja procesa priznavanja.

Uvodna konferencija održana je 11. listopada 2018. godine u Mostaru. Hrvatsku je, kao voditeljica projekta, predstavljala mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

 

Više o događaju i projektu možete pročitati na sljedećim poveznicama:

http://www.bhrt.ba/vijesti/bih/mostar-predstavljen-projekat-o-priznavanju-visokoskolskih-kvalifikacija/

https://www.bljesak.info/obrazovanje/obrazovanje/u-mostaru-predstavljen-projekt-o-priznavanju-visokoskolskih-kvalifikacija/249890

https://mostarski.ba/predstavljen-projekt-o-priznavanju-visokoskolskih-kvalifikacija/

http://www.starmo.ba/mostar2/item/82461-pokrenut-projekat-priznavanja-visokoskolskih-kvalifikacija.html

http://radiom.ba/mostar-konferencija-o-priznavanju-visokoskolskih-kvalifikacija/