Održana konferencija „HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?“

Održana konferencija „HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?“

Plenarni govornici i sudionici panel rasprava otvorili su brojna pitanja o strukovnom i visokom obrazovanju, pružajući osvrte iz perspektive velikog broja različitih dionika, a radionice ponudile primjere usklađivanja studijskih programa sa standardima kvalifikacija i raspravu o konceptima za izgradnju sustava priznavanja prethodnoga učenja u Republici Hrvatskoj.

Najava konferencije Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala "HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?" - 27. i 28. listopada 2016.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala organizira konferenciju HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?, koja će se održati 27. i 28. listopada 2016. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Cilj je dvodnevne konferencije sagledati potencijal i izazove strukovnog obrazovanja te stručnoga i sveučilišnoga visokog obrazovanja u odgovaranju na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada, ali i na potrebe koje proizlaze iz suvremenih društvenih izazova.
Održana radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

Održana radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

U petak, 3. listopada 2014. godine, održana je radionica za članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala sa svrhom utvrđivanja ciljeva i plana rada Nacionalnog vijeća. Radionica je održana na inicijativu članova, koji su ujedno i predložili teme, održali prezentacije te moderirali radionicom.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovao je predsjednicu i članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, na svojoj 13. sjednici, 6. lipnja 2014. godine.