Održana godišnja konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Mikrokvalifikacije i vaučeri – nove prilike za razvoj ljudskih potencijala

Održana godišnja konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Mikrokvalifikacije i vaučeri – nove prilike za razvoj ljudskih potencijala


Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala (u daljnjem tekstu: NVRLJP) uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: MZO) organiziralo je 15. prosinca 2022. godine godišnju konferenciju NVRLJP-a u virtualnom okruženju. Tema ovogodišnje konferencije bila je Mikrokvalifikacije i vaučeri – nove prilike za razvoj ljudskih potencijala. Konferenciju je pratilo preko 200 sudionika predstavnika različitih obrazovnih ustanova te poslodavaca.

Cilj konferencije bio je informirati dionike iz sustava obrazovanja i tržišta rada, kao i ostalu zainteresiranu javnost, o mikrokvalifikacijama i vaučerima kao novim prilikama za unaprjeđenje ljudskih potencijala, kao i dati doprinos raspravi o mikrokvalifikacijama na nacionalnoj razini u cilju učinkovite provedbe Preporuke Vijeća Europske unije o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost  koju su ministri obrazovanja država članica Europske unije usvojili u lipnju 2022. godine. Europska unija prepoznala je potencijal mikrokvalifikacija za unaprjeđenje kompetencija i povećanje konkurentnosti osoba na tržištu rada te je uvela mehanizme kojima potiče njihov daljnji razlog između ostalog i kroz sustav vaučera. 

U uvodnom dijelu konferencije sudionicima se obratio državni tajnik u MZO-u Ivica Šušak koji je ukazao na važnost razvoja mikrokvalifikacija u obrazovanju te iskazao snažnu potporu MZO-a daljnjem unaprjeđenju razvoju programa koji vode do takvih kvalifikacija. Nakon gospodina Šuška, u ime NVRLJP-a, sudionicima se obratila predsjednica NVRLJP-a Marina Cvitanušić Brečić koja je istaknula utjecaj NVRLJP-a na daljnji razvoj politika vezanih uz obrazovanje i tržište rada te dala uvid u nužnost povezivanja mikrokvalifikacija s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i gospodarstvom u cjelini.

U nastavku konferencije predavanja su održali govornici koji se u svom profesionalnom radu bave temama iz područja obrazovanja, rada, zapošljavanja te praćenju europskih politika. Prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru te hrvatski predstavnik u Tematskoj radnoj skupini za kvalifikacijske okvire Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG TPG – QF), u svom je predavanju naslovljenom Europski kontekst mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju dao uvid u pitanje mikrokvalifikacija u drugim državama Europske unije, objasnio je kako su  mikrokvalifikacije definirane, komu su namijenjene i koja je njihova uloga u razvoju obrazovanja pojedinca. Predavanje Novi pristup izradi i provedbi programa obrazovanja odraslih temeljen na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru – prilika za razvoj ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj osmislili su članovi NVRLJP-a Andrej Marušić i Mario Vučić, a predstavio ga je Andrej Marušić. U svom je predavanju povezao nove zakonske okvire s praktičnim radom u sustavu obrazovanja odraslih te predstavio novu metodologiju za izradu programa obrazovanja i vrednovanja odraslih. Završno predavanje održala je Irena Bačelić, Načelnica Sektora za tržište rada u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U svom predavanju Uloga Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u implementaciji sustava vaučera Irena Bačelić govorila je o ulozi ministarstva nadležnog za rad u procesu izgradnje kvalitetnog sustava za pristup cjeloživotnom obrazovanju uz oslanjanje na Hrvatski kvalifikacijski okvir te u razvoju strateških podloga za usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada. Važan iskorak u promicanju cjeloživotnog obrazovanja i usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada je sustav vaučera koji nudi mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja i stjecanja novih znanja i vještina. 

Nakon predavanja sudionici konferencije su pozvani da kroz kratki online upitnik iznesu svoja stajališta vezano za osviještenost o važnosti cjeloživotnog učenja u široj javnosti te o tom koji dionici bi trebali imati najvažniju ulogu u promociju cjeloživotnog učenja. Rezultati ankete pokazali su da većina sudionika smatra da postoji svijest o važnosti cjeloživotnog učenja, ali nedovoljna (64 %) te da najvažniju ulogu u promociji cjeloživotnog učenja imaju državna i javna tijela (45 %) te potom obrazovane ustanove (28%) i poslodavci (27 %).

U završnom dijelu konferencije organizirana je  panel-rasprava Mikrokvalifikacije i vaučeri u kojoj su panelisti bili prof. dr. sc. Slaven Zjalić, Irena Bačelić, Andrej Marušić, Martina Jurković (kao predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca) i Marina Cvitanušić Brečić. Panel-raspravu moderirala je Josipa Češnovar, članica NVRLJP-a. Panelisti su kroz vođena pitanja iznijeli mišljenje, u skladu sa svojim iskustvom i iz svog djelokruga rada, o mogućnostima daljnjih oblika promocije cjeloživotnog obrazovanja i većoj prepoznatljivosti mikrokvalifikacija i njihova korištenja putem vaučera.

Konferencija je organizirana uz potporu darovnice za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koja je sufinancirana sredstvima Europske unije.