30. svibnja 2019.
Sjednice sektorskih vijeća u travnju i svibnju 2019.
Tijekom travnja i svibnja 2019. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održane su sljedeće sjednice:
•    Peta sjednica SV XXIV. Sigurnost i obrana, 18. travnja 2019.
•    Četvrta sjednica SV XXV. Filologija, 30. svibnja 2019.


Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja u Registar HKO-a. Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrana pritom je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Forenzičar za korporativnu i informacijsku sigurnost /Forenzičarka za korporativnu i informacijsku sigurnost (predlagatelja Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu), a Sektorsko vijeće XXV. Filologija zahtjev za upis standarda zanimanja Usmeni prevoditelj/Usmena prevoditeljica (predlagatelja Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja) u Registar HKO-a. Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.


Također, elektroničkim putem održana je Konstituirajuća sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija u novom mandatu, završena 10. svibnja 2019. 


Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.