20. travnja 2020.
Sjednice sektorskih vijeća u siječnju i veljači 2020.
Tijekom siječnja i veljače 2020. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:
• Šesta sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo u drugom mandatu, 12. veljače 2020.
• Konstituirajuća sjednica Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo u drugom mandatu, 25. veljače 2020.

 

Sektorsko vijeće VII. Elektrotehnika i računarstvo vrednovalo je zahtjeve za upis standarda kvalifikacija Tehničar za elektroniku/Tehničarka za elektroniku i Tehničar za računarstvo/Tehničarka za računarstvo (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.


Elektroničkim putem održana je sljedeća sjednica:
• Druga (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, završena 31. siječnja 2020.
Na elektroničkoj sjednici Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Agroekonomist/Agroekonomistica (predlagatelja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) u Registar HKO-a.


Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.


Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.