24. siječnja 2019.
Sjednice sektorskih vijeća u prosincu 2018. i siječnju 2019.
Tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održane su sljedeće sjednice:
• Četvrta sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, 20. prosinca 2018.
• Četvrta sjednica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija, 24. siječnja 2019.

Također, elektroničkim putem održana je Šesta sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, u kojoj su sudjelovali i predstavnici Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, završena 22. siječnja 2019.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a). Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina pritom je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Agrotehničar/Agrotehničarka (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), a Sektorsko vijeće VIII. Graditeljstvo i geodezija zahtjev za upis standarda zanimanja Klesarski tehničar/Klesarska tehničarka (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), a Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina u suradnji s predstavnicima Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina zahtjev za upis standarda zanimanja Drogerist/Drogeristica (predlagatelja Ustanove za obrazovanje odraslih Callidus) u Registar HKO-a.

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.