30. travnja 2020.
Sjednice sektorskih vijeća u ožujku i travnju 2020.
Tijekom ožujka i travnja 2020. održano je šest sjednica sektorskih vijeća.

Elektroničkim putem održane su sljedeće sjednice:

• Konstituirajuća (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina u drugom mandatu, završena 17. ožujka 2020.
• Četvrta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija, završena 23. ožujka 2020.
• Druga (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, završena 31. ožujka 2020.
• Četvrta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje I sport, završena 31. ožujka 2020.
• Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, završena 31. ožujka 2020.
• Sedma (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, završena 31. ožujka 2020.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a). Sektorsko vijeće III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Inženjer naftnog rudarstva/Inženjerka naftnog rudarstva (predlagatelja Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) u Registar HKO-a. Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Logistički operater/Logistička operaterka (predlagatelja Komercijalno-trgovačke škole u Splitu) u Registar HKO-a. Ujedno, provedeno je vrednovanje dorađenih zahtjeva za upis standarda zanimanja Drogerist/Drogeristica (predlagatelja Ustanove za obrazovanje odraslih Callidus) i Prodavač/Prodavačica (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih). Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport vrednovalo je zahtjev za upis standarda kvalifikacije Magistar andragogije/Magistra andragogije (predlagatelja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu) u Registar HKO-a. Sektorsko vijeće IV. Tekstil i koža vrednovalo je zahtjeve za upis standarda kvalifikacija SK Modni tehničar/Modna tehničarka (strukovni dio standarda kvalifikacije) i SK Dizajner modnih dodataka/Dizajnerica modnih dodataka (strukovni dio standarda kvalifikacije) (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a. Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrana vrednovalo je zahtjev za upis standarda kvalifikacije Magistar forenzike mjesta događaja/Magistra forenzike mjesta događaja (predlagatelja Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu).

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.
Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.