23. srpnja 2018.
Sjednice sektorskih vijeća u lipnju i srpnju 2018.
Tijekom lipnja i srpnja 2018. u prostorijama nadležnih ministarstava održano je 25 sjednica sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:

 

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, 1. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo, 5. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIII. Osobne i druge usluge, 7. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija, 7. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije, 11. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti, 11. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti, 12. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, 15. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, 15. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija, 18. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija, 19. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XXV. Filologija, 19. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, 20. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, 21. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIV. Umjetnost, 26. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija, 2. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XVI. Temeljne tehničke znanosti, 3. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo, 3. srpnja 2018.

•          Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, 6. srpnja 2018.

•          Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije, 9. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, 9. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija, 10. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, 11. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XXV. Filologija, 20. srpnja 2018.

 

Na sjednicama se raspravljalo o zanimanjima u sektorima i preporukama za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja u dijelu koji se odnosi na pojedini sektor, u skladu sa zadatkom koji je sektorskim vijećima dodijelilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, a koji proizlazi iz zadaća sektorskih vijeća propisanih Zakonom o HKO-u.

Nadalje, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava 19. srpnja 2018. održana je Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo. Na sjednici je provedeno stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja fizioterapeut, predlagatelja Hrvatske komore fizioterapeuta. Slijedom provedenog vrednovanja Sektorsko vijeće XII. usuglasilo se u stavu da je prijedlog potrebno dodatno unaprijediti te je dogovoreno da će predlagatelju uputiti stručno mišljenje s uputama i preporukama za doradu prijedloga standarda zanimanja.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.