6. listopada 2017.
Radionica o doradi prijedloga standarda zanimanja
U petak, 6. listopada, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se radionica za sektorske stručnjake koji će sudjelovati u doradi prijedloga standarda zanimanja u skladu s metodologijom HKO-a.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda, osiguralo je sredstva za doradu 19 prijedloga standarda zanimanja i 19 prijedloga standarda kvalifikacija koje je ranije izradila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Budući da su, prema metodologiji HKO-a, standardi zanimanja podloga za izradu standarda kvalifikacija, u prvoj će se fazi dorađivati prijedlozi 19 standarda zanimanja, a nakon njihove dorade, s njima će se usklađivati i prijedlozi standarda kvalifikacija.

Na radionici će timovima sektorskih stručnjaka – predstavnika poslodavaca i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – biti predstavljena metodologija izrade standarda zanimanja i dane im smjernice te će započeti dorada 19 prijedloga standarda zanimanja u skladu s metodologijom HKO-a.

Organizacija radionica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., te darovnice Europske komisije u okviru programa Erasmus+ za potporu razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira.