Održane tri konzultativne radionice predlagatelja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sa sektorskim vijećima
U srijedu, 19. listopada 2016. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su tri konzultativne radionice na kojima su predstavljeni prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađeni u okviru projekata sufinanciranih iz Europskoga socijalnog fonda (ESF-a) u okviru poziva „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ i „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“.
Predstavnicima projektnih timova dana je prilika da prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađene u okviru projekata predstave članovima nadležnih sektorskih vijeća i predstavnicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja prije predavanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a i vrednovanja prijedloga od strane sektorskih vijeća, kako bi na temelju dobivenih smjernica za unapređenja doradili svoje prijedloge.

Sektorskom vijeću X. Turizam i ugostiteljstvo i predstavnicama nadležnih ministarstava predstavnici projektnog tima projekta „Adria wellness turizam“, čiji je nositelj Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci, predstavili su prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacije Wellness terapeut/Wellness terapeutkinja, a predstavnici projektnog tima projekta „Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma“, čiji je nositelj Učilište Ambitio - ustanova za obrazovanje odraslih, predstavili su prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacije Voditelj u zdravstvenome turizmu/Voditeljica u zdravstvenom turizmu.
 
Također, članovima sektorskih vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina i X. Turizam i ugostiteljstvo te predstavnicama nadležnih ministarstava predstavnici projektnog tima projekta „Razvoj stručnog studija održivog turizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir“, čiji je nositelj Veleučilište u Rijeci, predstavili su prijedloge standarda zanimanja Inženjer održivog agroturizma/Inženjerka održivog agroturizma i standarda kvalifikacije Stručni prvostupnik inženjer održivog agroturizma/Stručna prvostupnica inženjerka održivog agroturizma.

Osim što su namijenjene usmjeravanju projektnih timova pri izradi što kvalitetnijih prijedloga standarda, konzultativne radionice su i dio pripreme članova sektorskih vijeća za što kvalitetnije vrednovanje prijedloga, a oboje ću naposljetku utjecati na kvalitetu standarda upisanih u Registar HKO-a.
 
Održavanje konzultativnih radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ (sufinanciranoga iz ESF-a).