Održane radionice o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
U Zagrebu su 15. listopada 2015. u Hotelu Westin i 16. listopada 2015. u Hotelu International održane radionice o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za nositelje projekata iz provedbe natječaja „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“.

Radionica je nastavak stručne potpore koju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) i Ministarstvo rada i  mirovinskoga sustava (MRMS) pružaju visokim učilištima kroz radionice radi što kvalitetnije izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.
 
MRMS je u okviru radionice predstavio metodologiju izrade standarda zanimanja koja polazi od Ankete o standardu zanimanja, čiji je glavni cilj identificirati potrebno znanje i vještine koje poslodavci traže od svojih budućih djelatnika, a podaci se razmatraju i u okviru fokus-grupe. U izradi standarda zanimanja ključni su i podaci koji će biti dostupni putem HKO portala MRMS-a, koji objedinjuje relevantne podatke na hrvatskom tržištu rada iz različitih izvora, nudi pregled kretanja zapošljivosti u 25 sektora HKO-a prema dobnoj, spolnoj i regionalnoj pripadnosti, predstavlja potražnju za sektorskim zanimanjima te osigurava pregled obrazovnih programa. Do sada je dvadeset nositelja projekata već zatražilo pristup Anketi o standardu zanimanja za izradu standarda zanimanja u trenutačno provođenim projektima.
 
MZOS je predstavio metodologiju izrade standarda kvalifikacija, odnosno kako se popunjava Zahtjev za upis standarda kvalifikacije u Registar HKO-a. U izradi standarda potrebno je povezati u konzorcije visoka učilišta, koja izvode studijske programe, i ostale relevantne dionike poput poslodavaca i strukovnih udruga. Od presudne je važnosti da prvi izgrađeni standardi budu kvalitetni, što će se osigurati konzultacijskim dijalogom sa sektorskim vijećima HKO-a kako bi izrada standarda od rane faze bila usklađena s metodologijom HKO-a i osigurala svoj upis u Registar HKO-a.
 
Radionica je provedena u okviru projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a.