Održane još dvije radionice Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je još dvije radionice namijenjene visokim učilištima pod nazivom Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom koje su se održale 7. i 9. ožujka 2023. godine u virtualnom okruženju.

Sudionike radionice uvodno je pozdravila Marina Cvitanušić Brečić, voditeljica Službe za kvalitetu visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a potom je predstavila Uputu za izradu, usklađivanje i odobravanje obrazovnih programa visokih učilišta na razini visokog obrazovanja za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz NPOO 2021.-2026. Emita Blagdan, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje za međunarodnu suradnju, iznijela je iskustva vrednovanja skupova ishoda učenja u visokom obrazovanju koji služe kao podloga za razvoj programa za potrebe cjeloživotnog učenja.

Irena Bačelić, načelnica Sektora za tržište rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, sudionicima je prikazala mogućnosti financiranja putem vaučera u visokom obrazovanju. Prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija sa Sveučilišta u Zadru, kao član Skupine za praćenje Bolonjskog procesa dao je uvid u europski kontekst mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju. Sudionici su imali prilike postavljati pitanja na koja su predavači tokom ili na kraju radionice odgovarali. Završnu riječ dala je Josipa Češnovar, voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U okviru radionice raspravljalo se o primjeni predstavljene upute, detaljima vezanima za usklađivanje programa za cjeloživotno učenje na razini visokog obrazovanja s elementima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te primjeni vaučera na pojedine vrste obrazovanja. Radionica je organizirana uz potporu darovnice za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koja je sufinancirana sredstvima Europske unije.