18. prosinca 2015.
Održana Peta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
U petak, 18. prosinca 2015., u Hotelu International u Zagrebu održana je Peta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.
Na sjednici su izneseni prijedlozi za doradu popisa zanimanja u sektoru Odgoj, obrazovanje i sport izrađenoga na temelju analize aktualnih propisa na proteklim sjednicama, a nastavljena je i usporedba izrađenog popisa s popisom pojedinačnih zanimanja u sektoru u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ-u). Usporedba je poslužila kao temelj za nastavak izrade prijedloga promjena u popisu pojedinačnih zanimanja u NKZ-u. Osim toga, nastavljen je rad na podjeli zanimanja na primarna i sekundarna za sektor.
Održavanje sjednice u Hotelu International omogućeno je u okviru provedbe projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a (sufinanciranog iz ESF-a), kojem je jedan od ciljeva potpora uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća.