Održana konzultativna radionica za predlagatelje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
U srijedu, 23. studenoga 2016., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je konzultativna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici projektnog tima projekta „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“ te članovi Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina.

Konzultativnu radionicu vodile su predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Projekt „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“, čiji je nositelj Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda u okviru poziva „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“. Na radionici su predstavnici projektnog tima predstavili četiri izrađena prijedloga standarda zanimanja (od ukupno devet): Agroekonomist/Agroekonomistica, Tehnolog u animalnoj proizvodnji/Tehnologinja u animalnoj proizvodnji, Tehnolog u gospodarenju energijom i otpadom iz poljoprivrede/Tehnologinja u gospodarenju energijom i otpadom iz poljoprivrede i Tehnolog zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi/Tehnologinja zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi te dva izrađena prijedloga standarda kvalifikacija: Sveučilišni prvostupnik inženjer bilinogojstva/Sveučilišna prvostupnica inženjerka bilinogojstva i Sveučilišni prvostupnik inženjer hortikulture/Sveučilišna prvostupnica inženjerka hortikulture. Slijedom prezentacije,članovi Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina i predstavnice nadležnih ministarstava predstavnicima projektnog tima dali su smjernice za unapređenje izrađenih prijedloga prije predavanja zahtjeva za njihov upis u Registar HKO-a i stručnog vrednovanja koje će provesti nadležno Sektorsko vijeće.
Konzultativne radionice namijenjene su usmjeravanju projektnih timova pri izradi što kvalitetnijih prijedloga standarda te su dio cjelovite pripreme sektorskih vijeća za njihovo kvalitetno vrednovanje. Takav oblik suradnje između predlagatelja standarda, sektorskih vijeća koja ih vrednuju i nadležnih ministarstava pozitivno će utjecati na kvalitetu standarda u konačnici upisanih u Registar HKO-a.
Održavanje konzultativnih radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ (sufinanciranoga iz ESF-a).